FORM Dış Tic. A.Ş.'nın başarısının temelinde, çalışanları tarafından benimsenmiş güçlü kurum kültürü ve prensipleri yer almaktadır. Bu paralelde FORM Dış Tic. A.Ş., çalışanlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla hazırlanan genel politikalar, aşağıda özetlenen ilkelere dayanmaktadır: 

  • Kişiler arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çalışan personele yeteneklerini ve becerilerini geliştirebilecekleri mesleki ortam ve şartlar sağlanır. 
  • Piyasa ve günün koşullarına uygun maaş politikaları ve ek sosyal imkanlar sunulur.  
  • Karşılıklı güven, anlayış ve iletişim içerisinde, yeni fikirlere zemin hazırlanır ve sorunlara çözüm bulunur.
  • Başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden ve ödüllendiren sistemler kurulur. 
  • Başarının ilk şartının kişiye ve insan onuruna saygı duymak olduğu ilkesi benimsenir.
FORM, kariyer ve iş başvurusu için CV'nizi gönderebilirsiniz.